Pohyb v duši

Workshopy pre deti

Workshopy pre deti prebiehajú všetky hravou formou. Pohyb je zábava. Deti u nás môžu zostať samé sebou. Hodiny sú vedené dynamicky s ohľadom na náladu v skupine.

Cena: 6 € / hod.

Joga pre deti

Jogové cviky prevedené zábavným štýlom cez príbehy, rozprávky a dobrodružstvá.

Hodina sa vždy začína kruhom a zdieľaním, čo majú deti nové. Pokračujeme jogovou rozcvičkou a príbehom na dnes. Nasledujú cvičenia na prácu s emóciami, mindfullnes techniky a dychové cvičenia. V závere sa ponoríme do detskej meditácie.

Pri pravidelnom cvičení detskej jogy si dieťa:

 • podporuje fyzický rozvoj tvojho dieťaťa – cvičenie pomáha rozvíjať koordináciu, silu, rovnováhu a flexibilitu detí. Jogové pozície podporujú správny vývoj svalov a kostí.
 • zlepšuje koncentráciu ­– počas hodín robíme dychové cvičenia a meditáciu, ktoré trénujú detskú koncentráciu.
 • dieťa pokojnejšie zvláda stres – cvičenia a hry učia deti techniky relaxácie a zvládania stresu.
 • podporuje emocionálny rozvoj – na hodinách pracujeme s identifikáciou emócií. Pomáhame im vyjadrovať svoje pocity a pracovať s nimi. Joga taktiež podporuje sebahodnotu a sebavedomie detí.
 • zlepšuje spánok – detská joga môže pomôcť deťom relaxovať a upokojiť sa pred spaním. Pravidelná prax môže prispieť k lepšiemu spánku a odpočinku detí.
 • zlepšuje postoj a držanie tela – posilňujeme svaly a pomáhame deťom rozvíjať správny postoj a držanie tela. Tým sa znižuje riziko nesprávneho držania tela a súvisiacich problémov s chrbticou.
 • kreativita a sebavyjadrenie – deti môžu prostredníctvom cvičení a hier rozvíjať svoju kreativitu, fantáziu a sebavyjadrenie.

Hodiny jogy prebiehajú formou workshopov v stálych skupinách. Vekovo sú deti rozdelené do dvoch skupín od 3 do 6 rokov a od 7 do 12 rokov.

Tanečné worshopy

Základy folklórneho tanca

Vedieme 2 workshopy. Tanečná prípravka základov folklórneho tanca pre deti od 3 do 6 rokov a tanečné folklórne workshopy pre deti od 7 do 12 rokov.

Prečo je folklórny tanec pre tvoje dieťa prospešný?

 • buduje si kultúrne povedomie a spája deti so svojimi koreňmi. Folklórny tanec je spojený s kultúrnymi tradíciami a dedičstvom. Deti, ktoré sa zapájajú do folklórneho tanca, majú možnosť objaviť rôzne zvyky a tradície, ktoré robili ich prababky storočia. To im pomáha napojiť sa na svoje kultúrne povedomie.
 • tanec je výborným a zdravým spôsobom, ako posilňovať a rozvíjať fyzické schopnosti tvojho dieťaťa. Folklórny tanec zahŕňa rôzne pohyby, skoky, kroky a obraty, ktoré pomáhajú rozvíjať koordináciu, vytrvalosť, silu a flexibilitu.
 • trénuje rovnováhu a koordináciu. Folklórny tanec vyžaduje precízne a synchronizované pohyby. Deti musia pracovať na svojej rovnováhe, koordinácii a súčinnosti s ostatnými. Týmto spôsobom sa zlepšuje ich motorika a schopnosť kontrolovať svoje telo.
 • dieťa pracuje so sebadisciplínou a trpezlivosťou. Folklórny tanec vyžaduje pravidelnú prax a vytrvalosť. Deti sa učia byť disciplinované, dodržiavať pokyny a pracovať na zlepšovaní svojich tanečných schopností.
 • dieťa dostáva priestor pre rast sebavedomia a sebavyjadrenia. Folklórny tanec umožňuje deťom vyjadriť svoju individualitu a kreativitu prostredníctvom pohybu, hlasu a výrazu tela. Pravidelná prax a vystúpenia im pomáhajú budovať sebavedomie a sebavyjadrenie.
 • folklórny tanec ide ruka v ruke s hudbou a rytmom. Deti sa učia vnímať hudbu, rytmus a tóny, a zároveň ich aplikovať vo svojich tanečných krokoch. To rozvíja ich hudobné vnímanie a schopnosti.