Pohyb v duši

Koučing a mentoring

Chcel by ste začať cvičiť, zmeniť prácu alebo mať v živote poriadok? Koučing je ideálny nástroj, vďaka ktorému nájdeš v sebe mapu do vysnívanej destinácie.

Cena: 30 € / hod.

Individuálny koučing

Máš cieľ, ale nepoznáš k nemu cestu?

Koučing je proces spolupráce medzi koučom a klientom s cieľom podporiť klienta v dosahovaní jeho osobných a profesionálnych cieľov. Kouč sa zameriava na rozvoj tvojho potenciálu a zlepšenie výkonu.

Hlavné benefity koučingu:

  • kladieme dôraz na klienta. Ty ako klient si u nás v centre pozornosti. Zameriavame sa na pochopenie tvojich potrieb, cieľov a hodnôt a spolupracuje na dosahovaní cieľov. Fungujeme ako tvoj partner a podporujeme ťa v raste a rozvoji.
  • zameriavame sa na akcie a výsledky. Zo sedenia odídeš s konkrétnymi akciami, aby si dosiahol merateľné výsledky. Podporujeme ťa pri stanovení jasných cieľov, vytváraní akčných plánov a pri prevádzke týchto plánov do praxe.
  • dávame ti priestor pre rast. Koučing sa zaoberá celkovým rozvojom klienta a jeho potenciálu. Klient v sebe identifikuje a rozvíja jeho silné stránky, prekonáva prekážky a zlepšuje výkonnosť a sebarealizáciu.
  • náš koučing je založený na etických zásadách a dodržiavaní profesionálnych noriem. Pracujeme v súlade s etickým kódexom ICF, zaručuje dôvernosť a rešpektuje individuálnu situáciu klienta.