Pohyb v duši

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie, známe aj ako systemické konštelácie, sú terapeutickou metódou, ktorá sa zameriava na odhalenie a porozumenie skrytým dynamikám a vzťahom v rodine alebo skupine.

Cena: 30 € / hod.

Rodinné konštelácie

Skrytá dynamika vo vzťahoch.

Rodinné konštelácie, známe aj ako systemické konštelácie, sú terapeutickou metódou, ktorá sa zameriava na odhalenie a porozumenie skrytým dynamikám a vzťahom v rodine alebo skupine. Táto metóda je založená na práci s vizuálnymi reprezentáciami vzťahov a interakcií medzi členmi rodiny.

Konštelácie používajú techniku postavenia jednotlivých členov rodiny alebo problémových prvkov do priestoru, aby sa získala lepšia predstava o interakciách a vzťahoch. Týmto spôsobom sa odhalia skryté vzorce správania, napätia a konflikty.

Prakticky to vyzerá tak, že si vyberiete zástupcov (iných ľudí, ktorí sú prítomní na konštelácii) za nejakého člena rodiny alebo za nejakú časť zo svojho života. A práve na zástupcoch sa odkrývajú skryté dynamiky systému. Použitím ozdravovacích viet a ďalších techník nastáva pustenie starých vzorcov správania, nová hierarchia v systéme a nastolenie novej harmónie vo vašom živote.

Každý z nás je súčasťou systému. Pracovného, rodinného, každý patrí k nejakej kultúre a národnosti. Tieto systémy fungujú podľa pravidiel a ich narušením vzniká v živote človeka disharmónia. Ak vaši rodičia prežívali ťažké obdobie, nemali dostatok mentálnej sily a zapájali vás do riešení dospeláckych problémov, je možné, že vám aj v dospelosti zostane nutkanie riešiť problémy za druhých, všetkým pomáhať a vždy byť za toho dobrého.

Za zakladateľ rodinných konštelácií (tak ako ich poznáme dnes) sa označuje nemecký psychoterapeut a farár Bert Hellinger. Ako misionár v Afrike pracoval s kmeňom Zulu. Všímal si ich rituály a prácu so systémami. Spojením európskych hodnôt a duchovného nastavenia s tradíciami kmeňa postavil základ pre vznik rodinných konštelácií.

 

Pomocou rodinných konštelácii:

  • sa zbavíš získaných vzorcov správania, ktoré prispievajú k opakujúcim sa problémom, konfliktom alebo narušeniam vzťahov. To znamená, ak sa vám opakovane stáva, že si vyberáte nevhodné zamestnanie alebo si dlhodobo neviete nájsť partnera, môže za tým byť ukrytý vzorec alebo prázdne miesto v systéme.
  • si zlepšíš vzťahy a komunikáciu. Rodinné konštelácie ti umožnia vizualizovať vzťahy a dynamiku s členmi. Tým sa vytvára priestor pre hlbšie porozumenie, súcit a súdržnosť medzi jednotlivými členmi. Konštelácie ti pomôžu identifikovať komunikačné bloky a vytvoria zdravšiu a efektívnejšiu komunikáciu v rodine.
  • prijmeš a pochopíš samého seba. Uvidíš svoje miesto v systéme z úplne iného uhla a tým odhalíš skryté mechanizmy, ktoré ťa dostavajú tam, kde si dnes. Táto metóda ti pomôže odhaliť vlastné potreby, presvedčenia a vzorce správania. To umožňuje individuálny rast a sebaprijatie.
  • začneš s liečením rodinných tráum. Rodinné konštelácie môžu byť užitočné pri identifikácii a liečení rodinných tráum. Skrze konštelácie môžeš rozpoznať, ako sa prenášajú traumy cez generácie a ako ovplyvňujú vaše vzťahy.